July 4, 2010

An Autumnal ghazal

Rastay manzilen sarab aur dil
kitne be-rooh murda khoab aur dil

lams ke haath kitne yakh – basta
sard- muhri ke kitne baab aur dil

jaan -kani hai ya zeest karna hai
dharkanon ka mehaz azaab aur dil

yaad ke dhundlake mein jeene do!
Bhool jane ka iztarab aur dil

raah mein aagahi ke sang-reze
haath mein hijr ki kitaab aur dil

---Jahanunma

Poem 'An Autumnal ghazal (haath mein hijr ki kitaab…)' taken from this blogpost.

No comments:

Popular Posts

Total Pageviews